قوانین و تعهدها

شما مشتری گرامی میتوانید: سرویس خود را تا یک هفته پس از خرید لغو کنید. (بجز مبلغ 10 هزار تومان هزینه ثبت دامنه مابقی هزینه عودت داده میشود) سرویس خود را هر زمان که تمایل به ادامه همکاری نداشتید لغو کنید (هیچ هزینه ای عودت داده نمیشود) شرایط استفاده از نرم افزار: این نرم افزار بصورت یکپارچه تولید شده و استفاده از آن بصورت اشتراکی می باشد. سورس (کد) این نرم افزار بصورت انحصاری برای گروه برندسازی ندا می باشد. در صورت عدم پرداخت هزینه پشتیبانی سرویس معلق شده و در صورت عدم پرداخت تا یک ماه پس از تعلیق سرویس حذف خواهد شد


#قوانین #تعهد #مسئولیت #نرم_افزار

PDF

تمامی حقوق برای گروه برندسازی ندا محفوظ است